/ 1 نظر / 32 بازدید
ehssan

س شما جای خ امام خمینی جای کوه الله اکبر این سنگهای را جمع کنید این بوجه که به سراوان میاد ندوزید فهمیدی صبر کنید یک شکایتی بنویسم بفرسم به استان